top of page

Днес е световния ден за борба с възпалителните заболявания на червата (IBD).
Днес е световния ден за борба с възпалителните заболявания на червата (IBD). Посланието ми тази година към всички пациенти с Крон и улцерозен колит е да се включат в европейския регистър за възпалителин чревни заболявания - UR-CARE. Това може да стане като посетят регистрираните вече центрове в страната - това са УМБАЛ "Царица Йоанна"- ИСУЛ, Токуда Хоспитал и Гастроентерологията в Транспортномедицинския институт - в София и Еврохоспитал - Пловдив. Скоро и в два нови центъра - Сити клиник - София и Медлайн Пловдив. Благодаря за Усилията да регистрират нови центрове на колегите Ани Чавушян от Сити Клиник, Пейо Тухчиев от Еврохоспитал и Елена Топалова от Медлайн. Апелирам към останалите специалисти по възпалителни чревни заболявания да продължат усилията си да се включат в UR-CARE.


На добър час!


Today is World Inflammatory Bowel Disease (IBD) Day. My message this year to all Crohn's and ulcerative colitis patients is to join the European Inflammatory Bowel Disease Registry - UR-CARE. This can be done by visiting the already registered centers in the country - these are UMBAL "Tsaritsa Yoanna" - ISUL, Tokuda Hospital, and Gastroenterology at the Transport Medicine Institute - in Sofia and Eurohospital - Plovdiv soon also in two new centers - City Clinic - Sofia and Medline Plovdiv. Thanks for your efforts in registering new centers to colleagues Ani Chavushyan from City Clinic, Peyo Tukhchiev from Eurohospital, and Elena Topalova from Medline. I appeal to other inflammatory bowel disease specialists to continue their efforts to get involved in UR-CARE.


Good luck!

122 views0 comments

Recent Posts

See All

Скъпа, какво кафе предпочиташ да ти направя? - Бих искала да е силно, но меко, нежно, но пък стремглаво да обърне моя вътрешен свят с краката нагоре, да ми разкрие изкушения, на които не мога да устоя

bottom of page